Algemene voorwaarden

Algemeenheden

 1. Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de verkoopsvoorwaarden die hierna worden uiteengezet, kent en aanvaardt.
 2. Wij zullen al het mogelijke doen om de bestelde goederen zo snel mogelijk te leveren. Omstandigheden zoals staking, brand, overstroming en soortgelijke worden beschouwd als overmacht indien ze er oorzaak toe zijn dat de levering vertraagd of onmogelijk wordt. Wij zijn niet verplicht het niet te voorziene karakter en de heirkracht van de omstandigheid en de daarmee gepaard gaande onuitvoerbaarheid van het contract aan te tonen. Indien de omstandigheden de uitvoering van de bestelling in het gedrang zouden kunnen brengen, behouden wij het recht de verkoop ongedaan te maken, zonder enige verbintenis van onzentwege.

Privacy

 1. We passen de AVG wetgeving toe.
 2. Privacyverklaring: uw gegevens worden door ons bewaard voor onbepaalde duur.  Deze gegevens omvatten: naam, adres, telefoonnummer, email adres, eventueel BTW- / Ondernemingsnummer, bestelgeschiedenis.
 3. Uw gegevens gebruiken we enkel voor: de boekhouding en facturatie, verzending, opvolgen van uw bestellingen (door uw bestelgeschiedenis kunnen we u contacteren indien we vermoeden dat u een fout boek besteld heeft).
 4. Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld, we verzenden ook geen nieuwsbrieven.
 5. U kan uw gegevens raadplegen. Het volstaat om ons hiervoor een email te sturen. We verbinden er ons toe om op vraag van de klant de bewaarde gegevens minstens binnen de 30 dagen kosteloos aan de klant te bezorgen. U kan op ieder moment deze gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Prijzen

 1. In geval van prijsverschil gelden enkel de prijzen vermeld in de webshop.
 2. Al de prijzen, geafficheerd en vermeld op onze website, zijn inclusief BTW.

Levering

 1. Producten kunnen worden afgehaald in Weelde of Dessel of kunnen bij u thuis geleverd worden door DPD. (met uitzondering van instrumenten en mondstukken)
 2. Voor producten die op voorraad zijn, wordt uw pakket binnen de 2 werkdagen klaargemaakt voor verzending.
  Voor producten die niet op voorraad zijn, kan u via het contactformulier naar de levertermijn vragen. We doen ons uiterste best deze zo kort mogelijk te houden.
 3. Verzenden kan naar België of Nederland
 4. Verzendkosten:
   België*: €4,50 naar DPD-afhaalpunt of € 6,50 naar thuisadres
   Nederland*: €7,90 naar DPD-afhaalpunt of € 10,90 naar thuisadres
  De opgegeven verzendkosten zijn deze voor kleine pakketten tot 10kg. De verzendkosten van pakketten kunnen door de aard van de zending (gewicht, volume, speciale verpakking, enz.) hoger liggen. We zullen u hiervoor tijdig contacteren als dit het geval is voor uw bestelling.
  * Verzending gratis naar een afhaalpunt vanaf een bestelling van 100€ / naar een thuisadres vanaf een bestelling van 150€
 5. Muziekcentrum Verrydt kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor verwikkelingen en kosten veroorzaakt door afwezigheid en/of verhuizing van de klant, of door een foutief opgegeven adres (retourkosten worden in rekening gebracht). In een dergelijk geval zal de zending opnieuw verstuurd worden na betaling van de werkelijke verzendkosten (eventuele kortingen die we geven op de gangbare verzendkosten komen te vervallen).
 6. De leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot het opzeggen van de verkoop, noch tot schadevergoeding ten voordele van de koper.

Betalingsvoorwaarden

 1. Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.
 2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar aan Muziekcentrum Verrydt. Wij houden ons het recht voor de goederen te factureren naargelang ze geleverd werden, zelfs indien dat gedeeltelijk gebeurde.
 3. Alle bankkosten en transferkosten zijn ten laste van de aankoper. Hij dient hiermee rekening te houden bij zijn betalingen. Betalingen dienen te gebeuren in EUR.

Annulering

 1. Verbreking van het contract om welke reden dan ook is enkel mogelijk mits akkoord van de verkoper en mits betaling van een schadevergoeding door de koper ten bedrage van 20 % van de totale aankoopsom, administratie- en verzendingskosten niet inbegrepen.

Terugname van goederen

 1. De wet “verkoop op afstand” voorziet het recht op ontbinding van de verkoop binnen een termijn van 14 kalenderdagen na aankoop, te rekenen van de dag na de levering aan de consument. De consument kan dus gebruik maken van het herroepingsrecht. Het aangekochte product kan compleet en ongebruikt geruild of geretourneerd worden in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking (voor zover mogelijk). Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruilen of retourneren in aanmerking.
 2. Voordat een artikel wordt teruggezonden moet u in het bezit zijn van een retournummer. Gelieve ons hiervoor per e-mail christel@muziekcentrumverrydt.be te contacteren.
 3. Uitzonderingen: De volgende artikelen kunnen niet geruild en / of geretourneerd worden: – software, DVD’s, CD’s waarvan de verzegeling verbroken is en producten met een zichtbaar geopende verpakking.
 4. De kosten voor het terugsturen van een artikel zijn voor eigen rekening. De artikelen moeten in een even stevige verpakking verstuurd worden zodat deze ongeschonden bij ons aankomen. Gebruik liefst de verpakking waarin wij het product naar u verstuurd hebben. Indien u als consument een bedrag pro forma betaald heeft, zal Muziekcentrum Verrydt deze som zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending van het artikel, terugbetalen op dezelfde wijze als we uw betaling ontvangen hebben.
 5. Bij fabricagefouten, drukfouten worden de artikelen uiteraard kosteloos vervangen. Hiervoor volstaat het om ons te contacteren per e-mail christel@muziekcentrumverrydt.be

Garantie

 1. Op elke fabrieks-, drukfout of voortijdige slijtage, is een normale garantie van toepassing.

Klachten

 1. Om in ontvangst genomen te worden moet elke klacht ons worden toegestuurd per aangetekend schrijven, binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, zoniet wordt de koper geacht de levering te aanvaarden.
 2. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de vervanging van de defecte onderdelen, boeken, partituren, op voorwaarde dat onze verantwoordelijkheid kan worden aangetoond.
 3. Klachten over een niet geleverde zending moeten binnen de 14 dagen (nadat we u verwittigd hebben dat de zending vertrokken is) via mail schriftelijk gemeld worden. Nadien komen de eventuele klachten te vervallen.

Geschillen

 1. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zijn wij gemachtigd alle leveringen op te schorten en, indien wij dit wensen, alle overeenkomsten met de koper die niet of te laat betaalt, van rechtswege te verbreken. Het eventuele voorschot blijft onze eigendom zonder dat wij enige andere formaliteit moeten vervullen dan de koper per aangetekend schrijven te verwittigen van deze schikking.
 2. Bij uitdrukkelijke afspraak en behalve na tijdig aangevraagd- en door ons toegekend uitstel, zal niet-betaling van een factuur op de vervaldag leiden tot de volgende maatregelen:
  – de onmiddellijke invorderbaarheid van alle nog verschuldigde bedragen.
  – betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 15% van de resterende verschuldigde sommen met een minimum van 25,00€.
  – betaling van een intrest van 2% per maand op de nog verschuldigde bedragen zonder dat een aanmaning vereist is.
 3. Bij geschil is enkel de Rechtbank van Turnhout bevoegd.

Winkelwagen
Scroll naar boven